Skip to main content

Vrienden van Koor Four Winds

Wij koesteren onze vrienden !
Want zij dragen ons koor een warm hart toe … zij ondersteunen Four Winds … onder andere als enthousiaste toehoorders …
én dragen bij in de kosten die het repeteren en de optredens met zich meebrengen.

Wordt óók U VRIEND van Four Winds?
Voor € 50,- per koorseizoen (gelijk aan een schooljaar van september tot en met juni) helpt u ons al enorm!

Hiervoor doen wij ook graag iets terug:
• uw bedrijfslogo op onze website
• bij ieder door onszelf georganiseerd optreden/concert een vermelding in het programmaboekje
• vermelding op de banner die bij ieder optreden alle vrienden onder aandacht brengt van ons publiek

Voor de betaling van de bijdrage ontvangt u van ons een factuur.

Wilt u ons ook sponsoren? Neem dan contact op via bestuur.fourwinds@gmail.com

Familie Warmerdam
is vriend van Koor Four Winds